දිනේෂ්-වාසු-විමල්-උදය මහින්ද සුලගේ නියමුවෝ යලි සටන් අරඹති… ආණ්ඩුව පන්න...

August 1, 2018 at 3:23 am | lanka C news ‘රෙද්දේ අසූචි පහකර ගෙන අනෙකාගේ අධෝ වාතයේ දිග පළල කථා කරන තත්වයට ඇද වැටී ඇති මේ ආණ්ඩුවට ඇත්තේ ‘කල් ඉකුත් වූ ජනවරමක්’ බවත් එවැනි ආණ්ඩුවක් ගෙදර යැවීමට ජනබලය පාරට...

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය ජනපති ප්‍රධානත්...

August 1, 2018 at 2:17 am | lanka C news උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ක්‍රීයාත්මක සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල විධිමත් සහ කඩිනම් කිරීමට මෙන්ම තවදුරටත් ක්‍රීයාත්මක කළයුතු නව ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් කිරීමට ජනාධි...

පියාගේ දේහය පන්සලේ තබා බුහුමන් දක්වන බුද්ධ පුත්‍රයෙක්...

පියාගේ දේහය පන්සලේ තබා බුහුමන් දක්වන බුද්ධ පුත්‍රයෙක් ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

රාජ්‍ය ආයතන වලට පරිභාහිරව සේවකයන් 7500ක් බඳවාගෙන...

රාජ්‍ය ආයතන වලට පරිභාහිරව සේවකයන් 7500ක් බඳවාගෙන ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

විජයකලාගේ ප්‍රකාශය ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ අවසන්...

විජයකලාගේ ප්‍රකාශය ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ අවසන් ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

ගාල්ලේ තවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකරනවා – අගමැති...

ගාල්ලේ තවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකරනවා – අගමැති ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

නවසීලන්තය ලංකාවේ සිසුන් 83ගේ ඉල්ලූම්පත් ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි...

නවසීලන්තය ලංකාවේ සිසුන් 83ගේ ඉල්ලූම්පත් ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

දයා ගමගේ ගෙනා යෝජනාවක් කැබිනට් රැස්වීමේදී විසිවෙයි...

දයා ගමගේ ගෙනා යෝජනාවක් කැබිනට් රැස්වීමේදී විසිවෙයි ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...

රාජ්‍ය නායකයා වෙන්න ජනපතිගෙන් රාජිතට ආශිර්වාද...

රාජ්‍ය නායකයා වෙන්න ජනපතිගෙන් රාජිතට ආශිර්වාද ඔබේ අදහස් එවන්න. ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න. අපගේ ස්තුතිය lankadeepa වෙතට...