සෙංකඩගල ඡුායාරූප කවයට වසර 20 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඡුායාරූප ප‍්‍රදර්ශනයක්

සෙංකඩගල ඡුායාරූප කවයට වසර 20 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ
ඡුායාරූප තරගයෙන් තෝරා ගත් කෘති ඇතුළත් ප‍්‍රදර්ශණයක් අගෝස්තු
මස 24, 25, 26 යන දිනවල කොළඹ 07, ජේ.ඞී.ඒ. පෙරේරා කලාගාරයේ
දී පැවැත්වේ.
එහි සාමාරම්භක උත්සවය මහාචාර්ය ජේ.බී.දිසානායකයන් අතින්
අගෝස්තු 24 දින පෙ.ව.10.00 ට විවෘත වේ.ප‍්‍රදර්ශණය අගෝස්තු 25, 26
දිනවල පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා මහජන ප‍්‍රදර්ශණය ස`දහා
නොමිලේ විවෘතව පවතී.
ප‍්‍රදර්ශනය සම්බන්ධව පූර්ව ප‍්‍රචාරයක් ඔබ මාධ්‍යය ඔස්සේ ලබා දීමට සහ
අගෝස්තු මස 24 දින පැවැත්වෙන සමාරම්භක උත්සවය ඔබ මාධ්‍යය
මගින් ආවරණය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. මේ
සම්බන්ධයෙන් ඔබ ආයතනය විසින් දක්වනු ලබන සහයෝගය ඉහළින්ම
අගය කරනු ලබන බව ද දන්වා සිටිමු.

ප‍්‍රදර්ශන සම ලේකම්වරු :-
උදේනි අල්විස් 0777751819,
නාරද අමරතුංගආරච්චි 0712791026, 0770335426

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *