කෙසෙල් කැන් හොරා ඡන්ද රැස්වීමක හුරේ තියද්දී කොටුවෙලා

රාත්‍රී කාලයේදී ගම වටා ගොස් රහසේ කෙසෙල් කැන් කපා විකුණූ පුද්ගලයෙකු මහනුවර නගරයේ පැවැති දේශපාලන රැස්වීමක උඩපනිමින් හුරේ දමමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමේ පුවතක් තලාතුඔය පොලිසියෙන් වාර්තා විය.

Pin It

Comments are closed.