යාළුවාගේ පෙමට උදව් කරලා අන්තිමේ පෙම්වතියත් ඩැහැගෙන

විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමට බලා සිටි ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරාට ලැබුණු පණිවිඩයෙන් ඔහුගේ ඉහමොළ රත්වීමේ අපූරු පුවතක් මහනුවර ආසන්න ප්‍රදේශයකින් වාර්තා විය.

Pin It

Comments are closed.