අනියම් පෙමක පැටළුණු ටයිල් බාස්ට ටිපර් රියැදුරුගෙන් පාඩමක්

ගෙවීමේ ක්‍රමයට නිවෙසේ ටයිල් ඇල්ලීමට පැමිණි ටයිල් බාස් සිය බිරිඳ සමග ඇති කරගත් හාදකම නතර කරන ලෙසට ටිපර් රථ රියැදුරකු වූ සැමියා දිගින් දිගටම ටයිල් බාස් ගෙන් ඉල්ලා සිටියත් එම සම්බන්ධය නතර නොකිරීම නිසා උරණ වූ සැමියා ටයිල් බාස් යතුරු පැදියෙන් ගමන් කරද්දී ටිපර් රථයට යටකර දැමීමට උත්සාහ දැරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ටිපර් රථ රියදුරු පෙරේදා (3) අත්අඩංගුවට ගත් බව හම්බන්තොට පොලිසිය කියයි.

Pin It

Comments are closed.