එන වසරේ රජයේ ආයතන දුවන්න සල්ලි නෑ.. ආර්ථික අර්බුදය ඉතා ආසන්නයේ..

December 6, 2018 at 3:50 pm | lanka C news

එන වසරේ රජයේ ආයතන දුවන්න සල්ලි නෑ.. ආර්ථික අර්බුදය ඉතා ආසන්නයේ..

අධිකරණය විසින් කුමන තීන්දුවක් දුන්නද ඉදිරි දෙසතියක කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත නොකලහොත් 2019 වසරේදී රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යා නොහැකි තරමේ අර්බුදයක් ඇතිවනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කීය.

කෙසේ නමුත් මේ මාසයේදී රාජ්‍ය සේවක වැටුප් හා රාජ්‍ය ආයතන වියදම් සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයක් නැතැයිද ඔහු පැවසීය.

එනිසා ඉතා ඉක්මනින් 2019 මුල් කාර්තුවට අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත කර ගත යුතු ඇති බවත් එය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයකින් පසු සම්මත කරගැනීම සදහා කාලයක් අවශ්‍ය යයිද ඔහු තව දුරටත් පැවැසීය.

2,163 Viewers

අපගේ ස්තුතිය සී නිවුස් වෙතට

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *